Měření délky – převody jednotek

Probrané učivo:

Domácí úkol do 26.1.2021: